• Virgil Carr posted an update 4 months, 2 weeks ago

    Kết quả, tỉ lệ thụ tinh nhóm thất bại thụ dịch hoàn toàn có thực hành AOA cao hơn so với nhóm chỉ ICSI thường quy (74,2% so với 43,5%, p<0,001).2.2 Tính an toàn của kỹ thuật hoạt hóa noãnHoạt hóa noãn là quá trình căn bản, quyết định sự thành bại của quá trình thụ tinh và ảnh hưởng đến quá trình hình thành phôi sớm. Chính thành ra, bất cứ thay đổi hoặc lệch lạc trong quá trình này đều tác động sâu sắc đến sự phát triển của phôi, đặc biệt là trong trường hợp thực hành kĩ thuật tương trợ sinh sản.hoạt hóa noãn 3 Hoạt hóa noãn là gì? Chỉ định hoạt hóa noãnKỹ thuật AOA có an toàn hay khôngna ná kỹ thuật tương trợ phôi thoát màng, cả 2 đều là những kỹ thuật an toàn và mục đích chính là làm tăng tỷ lệ có thai trong thụ tinh trong ống nghiệm.Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, không có sự dị biệt đáng kể về sức khỏe thể trạng, tâm lý của những em bé ra đời bằng phương pháp ICSI kết hợp AOA, so với nhóm ICSI bình thường.Năm 2016, N. Miller và cộng sự đã theo dõi tình trạng của 793 thai phụ. Trong đó gồm 595 trường hợp ICSI thường quy, 83 trường hợp ICSI – AOA. Số liệu thống kê cho thấy, kết quả chu sinh về tuổi thai, cân nặng và các nhân tố thai kỳ của người mẹ thực hiện AOA sau ICSI ở hai nhóm sinh 1 trẻ và sinh đôi, không có sự khác biệt so với chu kỳ ICSI thường quy. Sau sinh cũng không ghi nhận những bất thường ở tim, sinh dục, phát triển chân tay ở nhóm trẻ ICSI – AOA.Chỉ định hoạt hóa noãnThất bại thụ tinh làm giảm số lượng phôi khi thực hành kỹ thuật tương trợ sản xuất. Tỉ lệ thụ tinh thấp sau khi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, có thể do tinh trùng mất khả năng hoạt hóa vì thiếu, hay không có phospholipase C zeta (PLCζ).hoạt hóa noãn 4 Hoạt hóa noãn là gì? Chỉ định hoạt hóa noãnChỉ định hoạt hóa noãnBên cạnh đó là còn nhiều nguyên cớ khác như DNA tinh trùng giải nén thất bại, thất thường trong hình thành tiền nhân, thoi vô sắc bị thương tổn, chất lượng noãn bị giảm. do vậy, dù là kỹ thuật chọc hút trứng hay AOA, không phải phù hợp với tất trường hợp thất bại thụ tinh. AOA sẽ đem lại hiệu quả cao nhất với trường hợp từng thất bại thụ tinh phát xuất từ duyên do khuyết thiếu tinh trùng, dẫn tới chẳng thể hoạt hóa noãn.Kĩ thuật được nghiên cứu là tối ưu điều trị trên các nhóm bệnh nhân có tiền sử thất bại thụ tinh hoàn toàn, tỷ lệ thụ tinh kém. Nhóm thứ hai là nhóm bệnh nhân vô cơ nam nghiêm trọng. Nhóm thứ ba là trên đối tượng bệnh nhân có hợp tử ngưng phát triển ở tuổi 2 tiền nhân, hợp tử không có khả năng phát triển đến thời đoạn phân cắt.